Smile

smile2 de juliol
SMILE
Després de presenciar un incident estrany i traumàtic que involucra un pacient, la Dra. Rose Cotter comença a experimentar successos aterradors que no pot explicar.